Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny – Wyjazd z łącznicy podporządkowanej i zmiana pasa ruchu
samochod interwencyjny mza
nadzór ruchu warszawa

Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny

nadzor ruchu nadzór ruchu warszawa nadzor ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa

Wyjazd z łącznicy podporządkowanej i zmiana pasa ruchu

Utworzone Kwiecień 3rd, 2013 przez admin

Łącznice podporządkowane

 

Z uwagi na liczne pytania, a także niestety również realne zagrożenie kolizjami, chciałbym dziś bliżej przyjrzeć się skrzyżowaniom, które mimo swojej prostoty oraz teoretycznie bezkolizyjnej możliwości ich pokonania, stwarzają jednak pewne problemy, dotyczące pierwszeństwa przejazdu.

 

Chodzi o połączenie dróg, w praktyce najczęściej o wlot łącznicy podporządkowanej do drogi z pierwszeństwem przejazdu. Właśnie ze względu na możliwość bezkolizyjnej i sprawnej jazdy, skrzyżowania tego typu spotykamy na wlotach na wielopasowe trasy główne np. wjazdy na Trasę Łazienkowską z Wisłostrady lub Wału Miedzeszyńskiego czy z Modlińskiej na Trasę Toruńską.

 

Najczęściej spotykane i jednocześnie najbardziej oczywiste rozwiązania pokazują poniższe rysunki.

Wlot łącznicy Wlot łącznicy

 

W pierwszym przypadku pas dla pojazdów wyjeżdżających z łącznicy kończy się, aby płynnie wjechać na drogę główną należy rozpędzić się na nim i dokonać zmiany pasa ruchu. W drugim przypadku pas nie kończy się, stanowi niejako poszerzenie szerokości drogi głównej (np. wjazd z Wisłostrady na most Grota-Roweckiego w kierunku Żerania).

 

Sytuacja nieco komplikuje się, kiedy ten pas ruchu przeznaczony jest na dalszym odcinku do skrętu w prawo. Wówczas na całej jego długości kierujący zjeżdżający z łącznicy zmieniają pas na lewy, a chcący zjechać na łącznicę – na prawy. Odcinek wyznaczony linią przerywaną jest strefą zmiany pasa ruchu, potencjalnie kolizyjną.

Niektórzy kierowcy, jadący drogą główną z pierwszeństwem przejazdu, uważają, że pojazdy zjeżdżające z łącznicy mają obowiązek ustąpić im pierwszeństwa także przy zmianie pasa ruchu na prawy. Przyjrzyjmy się przepisom.

 

v  Po pierwsze, co oznacza znak A-7: Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony (Rozp. o znakach i sygnałach drogowych Art. 5 ust. 5).

 

Zatem obowiązek ustąpienia pierwszeństwa dotyczy skrzyżowania. A czy pamiętamy, co to jest skrzyżowanie?

 

v  Prawo o ruchu drogowym Art. 2 pkt 10) „skrzyżowanie” – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; […].

 

Gdzie, zatem zaczyna się i kończy skrzyżowanie? Tam gdzie kończy się powierzchnia przecinających się dróg. A czym jest droga?

 

v  Prawo o ruchu drogowym Art. 2 pkt 1) „droga” – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

 

Skrzyżowanie nie jest, zatem jedynie obszarem wspólnym dla przecinających się jezdni. Jest to obszar szerszy, obejmujący także chodniki, pobocza, rowy. W praktyce można, więc przyjąć, że skrzyżowaniem jest obszar wyznaczony przez „przedłużenie” zewnętrznych krawędzi chodników dróg przecinających się.

 

Jak w takim razie wyglądać może obszar skrzyżowania na omawianym przykładzie?

Obszar skrzyżowania

Dla każdego skrzyżowania obszar ten będzie oczywiście kwestią indywidualną, jednak gdyby nawet przyjąć, że powierzchnia skrzyżowania rozciągnięta jest do końca linii ciągłej oddzielającej pasy ruchu, to w dalszym ciągu kierunki ruchu (tory ruchu pojazdów) na tym skrzyżowaniu nie przecinają się, nie powstaje konflikt.

 

Naturalnie za skrzyżowaniem pierwszeństwo określone znakami pionowymi już nie obowiązuje, kwestie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu rozstrzyga:

 

v  Art. 22 Prawa o ruchu drogowym: Art. 22. 1. „Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności. […]

 

4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

 

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

 

W praktyce oznakowanie tego typu połączenia dróg wydaje się niepraktyczne, wprowadzające w błąd i zbędne, jednak bezkolizyjność skrzyżowania może skończyć się wraz z ograniczeniem widoczności oznakowania poziomego (np. podczas opadów śniegu).

 

Odnosząc się do przykładów praktycznych, o szczególnym znaczeniu dla autobusów komunikacji miejskiej, warto przyjrzeć się organizacji ruchu i usytuowaniu przystanków np. w zespole Żerań FSO na wiadukcie Trasy Toruńskiej w kierunku Marek.

Połączenie Trasy Toruńskiej z Modlińską

Połączenie Trasy Toruńskiej z Modlińską

Połączenie Trasy Toruńskiej z Modlińską

Połączenie Trasy Toruńskiej z Modlińską


W tym przypadku kierujący autobusem, aby zatrzymać się na przystanku musi zmienić pas ruchu. Wykonuje to za połączeniem dróg (wlotem, będącym skrzyżowaniem, w miejscu gdzie zaczyna się linia przerywana).

 

Pojazd zielony na poniższym rysunku wyjechał z łącznicy, jednak znajduje się już poza obrębem skrzyżowania, zajmuje pas ruchu (tej samej już drogi), na który kierujący autobusem zamierza wjechać, ma, zatem pierwszeństwo przejazdu. Zmuszenie go do hamowania, przyspieszania czy stosowania innych manewrów obronnych nie jest niczym innym jak wymuszaniem pierwszeństwa!
Rys. 5 Zmiana pasa ruchu

Pisaliśmy już kiedyś o złej lokalizacji przystanków Kanał Gocławski w kierunku Centrum, gdzie kierowcy linii 141 i 188, aby obsłużyć przystanek, są zmuszani do trzykrotnej zmiany pasa ruchu na drodze o prędkości podniesionej do 80 km/h, co na dość krótkim odcinku stanowi realne zagrożenie.

 

W tym przykładzie analogicznie, pomimo, że Aleja Stanów Zjednoczonych oznakowana jest, jako droga z pierwszeństwem przejazdu, do wspomnianej zmiany pasa ruchu dochodzi za skrzyżowaniem. Oznakowanie pionowe nie nadaje pierwszeństwa pasom ruchu, przed którymi jest umieszczone. Dotyczy jedynie skrzyżowania. Za wszystkie zdarzenia drogowe, do których dochodzi w tym i podobnych miejscach, mogą odpowiadać jedynie kierowcy zmieniający zajmowany pas ruchu.

Zdj. 4 Widok od strony przystanku

Zdj. 4 Widok od strony przystanku

Widok od strony Al. Stanów Zjednoczonych

Widok od strony Al. Stanów Zjednoczonych

 

Należy zachować szczególną ostrożność, sygnalizować manewr, ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym pasem, na który zamierzamy wjechać. W przypadku Przyczółka Grochowskiego często zmiana pasa wymaga zatrzymania się i oczekiwania na uprzejmość innych kierujących. Ale przepuszczenie autobusu będzie jedynie gestem uprzejmości (często stosowanym), a nie postępowaniem wynikającym z oznakowania.

 

I jeszcze jeden przykład. Organ zarządzający drogą może nadać pierwszeństwo przejazdu pojazdom wyjeżdżającym z łącznicy. Taką sytuację mamy w Warszawie np. na zjeździe z łącznicy Trasy Toruńskiej w ul. Wysockiego. Jednak przecinanie się kierunków ruchu jest zawsze wyraźnie oznakowane, a organizacja ruchu nie powinna pozostawiać kierującym wątpliwości, co do sposobu pokonywania takiego miejsca.

 

Tutaj kierujący pojazdami nadjeżdżającymi od strony Marywilskiej są informowani poprzez oznakowanie poziome i pionowe o konieczności ustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Intencje zarządcy są jasne, linia warunkowego zatrzymania wskazuje miejsce zatrzymania, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Zjazd z Trasy Toruńskiej w ulicę Wysockiego

Zjazd z Trasy Toruńskiej w ulicę Wysockiego

Wysockiego z widoczną linią warunkowego zatrzymania i znakiem poziomym P-15 (podporzadkowanie)

Wysockiego z widoczną linią warunkowego zatrzymania i znakiem poziomym P-15 (podporzadkowanie)

 Wyjaz z łącznicy z pierwszeństwem

 

* * *

Zawsze najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie kierowców, wymaga ono jednak znajomości własnych praw i obowiązków oraz dużej kultury osobistej. Dotyczy to wszystkich kierujących. Jeżeli obie strony rozumieją i przewidują swoje postępowanie, jazda staje się o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza. Niestety, praktyka często skrajnie odbiega od tej utopijnej wizji ruchu drogowego. MB

źródło: „nr.waw.pl”rss Redakcja-2 Wspolraca Prywatność Kooontakt
Copyright © 2012-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

Ta strona używa ciasteczek (cookies) Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji w Polityce Prywatności