Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny – przepisy ogólne
samochod interwencyjny mza
nadzór ruchu warszawa

Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny

nadzor ruchu nadzór ruchu warszawa nadzor ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa

Przepisy ogólne

Zapewne nie każdy z nas zdaje sobie sprawę jaka ciąży odpowiedzialność za nieświadomość swoich poczynań. Chcielibyśmy tutaj przybliżyć, przypomnieć sprawy, które pokazuje życie codzienne na drodze i w środkach komunikacji miejskiej. Zwracamy w szczególności uwagę na zachowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami.

Redakcja

Wola: Feralne miejsce po zmianie organizacji ruchu. Są już pierwsi poszkodowani!

Utworzone Marzec 9th, 2017 przez Nadzor Ruchu Warszawa

Budowa drugiej linii metra na warszawskiej Woli wymusza wiele zmian w układzie komunikacyjnym tej części stolicy. Te często wiążą się jednak z niefortunnymi decyzjami podejmowanymi przez zarządców dróg, na których wprowadzono zmiany organizacyjne. Do jednej, z takich należy ulica Górczewska i przyległe do niej Centrum Handlowe „Wola Park”. To chyba najbardziej newralgiczne w tej chwili miejsce.

 

Wjazd do Centrum Handlowego i wyjazd z niego wymaga szczególnej uwagi wszystkich kierujących znajdujących się w tej części ulicy. Zmieniono tu organizację ruchu, co do której samym kierującym nadzwyczaj ciężko się przyzwyczaić. Z prawego, skrajnego pasa zniknęła bowiem powierzchnia wyłączona z ruchu, która umożliwiała dotychczas bezkolizyjne włączenie się do ruchu kierującym opuszczającym parking przy CH.

 

Diametralnie inne oznakowanie poziome tego miejsca zwraca szczególną uwagę. Prawy pas za przystankiem Białowiejska 02 przeznaczony jest do jazdy na wprost i skrętu w prawo na parking. Włączający się do ruchu w ulicę Górczewską mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym w kierunku Urzędu Dzielnicy Bemowo.

 

Niezastosowanie się do znaku A-7 może spowodować przykre konsekwencje. Takie miała ostatnio kierująca samochodem osobowym, która wjechała na jezdnię ulicy Górczewskiej wprost pod jadący autobus linii 523. Po zderzeniu z Solarisem samochód osobowy z dużą siłą wbił się w metalowy słup oświetleniowy. Tym razem na szczęście nikt z pojazdów uczestniczących w wypadku nie odniósł obrażeń.

 

Niewątpliwie poprzedni układ organizacji ruchu w tym miejscu był bardzo wygodny i bezpieczny dla wszystkich wyjeżdżających z parkingu sklepowego. Nowy znosi wspomnianą powierzchnię wyłączoną z ruchu i zmusza do większej uwagi. Biorąc więc pod uwagę przyzwyczajenia kierowców związane z nieobowiązującą już organizacją ruchu skrzyżowanie to jest postrzegane za niebezpieczne, w którym dochodzi do wypadków i sytuacji zagrożeń w ruchu drogowym. Bądźcie czujni!

Igor Piwowarski
źródło: „nr.waw.pl”

Zmiana organizacji ruchu za przystankiem

Zmiana organizacji ruchu za przystankiem

Wyjazd z parkingu na ulicę Górczewską

Wyjazd z parkingu na ulicę Górczewską

Widoczna zmiana organizacji ruchu

Widoczna zmiana organizacji ruchu

Widoczna zmiana organizacji ruchu

Widoczna zmiana organizacji ruchu

W opisywanym miejscu doszło ostatnio do wypadku

W opisywanym miejscu doszło ostatnio do wypadku

W opisywanym miejscu doszło ostatnio do wypadku

W opisywanym miejscu doszło ostatnio do wypadku

Dołącz do nas na Facebooku


Parkowanie w miejscach niedozwolonych, czy świadomie?

Utworzone Sierpień 5th, 2016 przez Nadzor Ruchu Warszawa

Pod koniec ubiegłego roku można było zauważyć prace likwidacyjne ogrodów działkowych w głębi ulicy Kijowskiej za pętlą tramwajową.

 

Zwieziono materiały betonowe, usypano wysoki kopiec z ziemi i ogrodzono teren budowy lichym siatkowym płotem. To znak, że nastąpił początek budowy Trasy Świętokrzyskiej.

 

Z jednej strony to bardzo dobra wiadomość z drugiej zaś niepokoi niezliczona ilość parkujących pojazdów w pobliżu budowy, które wcześniej korzystały z zajętego terenu tworząc prowizoryczny parking.

 

Na obecną chwilę nasuwa się wniosek, jeżeli nie ma parkingu, a taka sama ilość samochodów przyjeżdża, a w sezonie urlopowym nawet jeszcze większa, to musi nastąpić zagęszczenie, które można nazwać zwiększonym ciśnieniem postojowym.

 

Polega ono na tym, że samochody stoją wszędzie, powodując ogromne problemy z przejazdem autobusów szczególnie dla linii 156 i 169. Pracownicy Nadzoru Ruchu MZA nadzorują bezpieczny wyjazd wspomnianych linii. Po stwierdzeniu nieprawidłowości powiadamiane są odpowiednie służby, które niezwłocznie interweniują.

 

Przed wyruszeniem w drogę w takie miejsca jak dworce kolejowe, centra handlowe gdzie znajdują się również pętle autobusowe i wiele innych podobnych miejsc, nasuwa się pytanie, czy znajdziemy dogodne miejsce na zaparkowanie swojego auta zgodnie z prawem.

Janusz Bubel
źródło: „nr.waw.pl”

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Pętla autobusowa Dw. Wschodni / Kijowska, czy parking?

Dołącz do nas na Facebooku


Bezpieczeństwo przy odpalaniu fajerwerków! Jak używać?

Utworzone Grudzień 29th, 2015 przez Nadzor Ruchu Warszawa

fot_PGE_Stadion_Narodowy_700x350

Warszawscy policjanci przestrzegają i przypominają jak należy obchodzić się z materiałami wybuchowymi.

 

Sylwester i okres karnawału to czas,w którym chętnie bawimy się różnego rodzaju fajerwerkami. Jednak materiały pirotechniczne, nawet te najmniejsze, potrafią poważnie zagrozić naszemu zdrowiu lub życiu. Prezentujemy zatem film przypominający zasady bezpiecznego posługiwania się nimi.

 

 

Na kilka dni przed końcem roku stołeczna Policja apeluje o dużą rozwagę przy używaniu petard i fajerwerków. Funkcjonariusze przypominają, że są to materiały wybuchowe i radzą, aby przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 

♦ Kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;

 

♦ Nie kupuj fajerwerków od przypadkowych osób;

 

♦ Sprawdź oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać, co najmniej następujące oznaczenia: nazwa produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim), zwróć uwagę czy opakowanie nie jest uszkodzone;

 

♦ Do amatorskich pokazów używaj tylko fajerwerków oznaczonych, jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;

 

♦ Najpierw przeczytaj instrukcję obsługi, postępuj ściśle z instrukcją;

 

♦ Nie manipuluj przy fajerwerkach;

 

♦ Oddal się, co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku, wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

 

♦ Odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;

 

♦ Materiałów pirotechnicznych należy używać tylko na dworze;

 

♦ Ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, niebędące pod wpływem alkoholu;

 

♦ Po nieudanej próbie odpalenia fajerwerków nigdy nie zapalaj ich po raz drugi i nie wrzucaj do ognia;

 

♦ Wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów i spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;

 

♦ Huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy, zadbaj o to by czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

 

♦ Zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;

 

♦ Używaj fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;

 

♦ Pamiętaj, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary: grzywny lub pozbawienia wolności;

 

SPRZEDAŻ NIEPEŁNOLETNIM FAJERWERKÓW LUB PETARD JEST PRZESTĘPSTWEM I KAŻDY, KTO DOPUSZCZA SIĘ TAKIEGO CZYNU, PODLEGA KARZE GRZYWNY, OGRANICZENIA WOLNOŚCI LUB POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO LAT 2.

 

INFORMUJMY POLICJĘ O HANDLOWCACH, KTÓRZY SPRZEDAJĄ PETARDY DZIECIOM. UCHRONI TO NAJMŁODSZYCH – NAJCZĘSTSZE OFIARY FAJERWERKÓW.

 

Niewłaściwe i nieuprawnione działanie może skutkować odpowiedzialnością karną, najczęściej na zasadach określonych w Kodeksie Wykroczeń:

 

Art. 51.
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, ·podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Art. 83.
§ 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

 

Ustawia o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

 

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

WSPÓLNIE ZADBAJMY, ABY KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY.

 

Wydział Prewencji KSP

źródło: Komenda Stołeczna Policji, warszawa.pl

fot. PGE Stadion Narodowy

Dołącz do nas na Facebooku


Uwaga rowerzyści! nie zawsze TAK!

Utworzone Październik 30th, 2015 przez Nadzor Ruchu Warszawa

Rowery

INWALIDA – TAK! MATKA Z WÓZKIEM – TAK! ROWERZYSTA – NIE ZAWSZE TAK!

 

Ile można przewieźć rowerów? A wózków ile?
A co zrobić, jak wsiada matka z dzieckiem, inwalida na wózku i rowerzysta?
Wszystko wyjaśnimy!

 

1. Rower – tak, ale…

 

Pasażer może przewozić rower, mimo braku wyraźnie wydzielonego miejsca na taki sprzęt. Może go postawić w miejscu dla wózków. Warunek: rower ma nie utrudniać przejścia, nie zagrażać bezpieczeństwu, nie ograniczać widoczności, nie brudzić odzieży innych pasażerów.
A zatem – rower tylko w „wózkowni”. NIGDY: na siedzeniach, w przegubie, na tyle wozu, między rzędami foteli, przy pierwszych drzwiach itp.

 

PRZECZYTAJ, CO MÓWI O TYM DOKŁADNIE PRZEPIS REGULAMINU! § 16

 

1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż (w tym również rower) i zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu i zwierząt w pojeździe tak, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniały widoczności obsłudze pojazdu, nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.
2. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 

PRZYDA CI SIĘ I TEN PRZEPIS! § 19

 

Na żądanie obsługi pojazdu, pracowników nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów pasażer jest obowiązany:
1) umieścić przewożony bagaż (w tym również rower) lub zwierzę tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z pojazdu.

 

TEN PARAGRAF MOŻE BYĆ CI TU PRZYDATNY! § 17

 

Zabrania się przewożenia w pojazdach oraz wnoszenia lub wprowadzania na teren stacji metra:
1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia, przedmioty o ostrych krawędziach (…)

 

2. Ile rowerów możesz przewieźć?

 

Przepisy tego jednoznacznie nie mówią. Jeśli są to dwa małe rowery i mieszczą się w przestrzeni „wózkowej” możesz je zabrać. Ale jeśli któryś z nich wystaje poza ten obszar np. kołem, trudno – ktoś musi wysiąść!

 

3. Mama ma pierwszeństwo przed rowerzystą!

 

Jeśli jedzie rowerzysta, a na którymś z przystanków wsiada mama z wózkiem – rowerzysta MUSI ustąpić jej miejsca! Jeśli rower w takiej sytuacji zagradza przejście, stwarza zagrożenie, MASZ PRAWO żądać od rowerzysty, by wysiadł!

 

PRZECZYTAJ, CO MÓWI O TYM DOKŁADNIE PRZEPIS REGULAMINU! § 12

 

1. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:

 

1) osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży;
2) inwalidów i osób niepełnosprawnych;
3) osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
4) wózków dziecięcych.

 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz osoby przewożące dzieci w wózkach dziecięcych posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc określonych w ust. 1

 

PRAWO DO WYPROSZENIA ROWERZYSTY DAJE CI pkt 3 § 16

 

3. W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień ust. 1 lub ust. 2, obsługa pojazdu pracownicy nadzoru ruchu, służby metra lub kontrolerzy biletów mogą zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera, wraz z przewożonym bagażem (w tym również rowerem) lub zwierzęciem.

 

4. Wózek, inwalida, rower… Co masz zrobić?

 

W sytuacji gdy do wozu chcą wsiąść: inwalida na wózku, matka z dzieckiem w wózku, rowerzysta – to wsiadają tylko dwie pierwsze osoby. Rowerzysta zostaje na przystanku lub, jeśli jest w pojeździe, musi go opuścić, bo wszyscy razem się nie zmieszczą! Rowerzystę wypraszasz, argumentując tak, jak w pkt. 1.

 

JEŚLI ROWERZYSTA NIE ZAMIERZA, MIMO TWEJ PROŚBY, OPUŚCIĆ AUTOBUSU, SZUKAJ POMOCY W CENTRALI RUCHU. ZAWIADOM JĄ NIEZWŁOCZNIE O SYTUACJI, W KTÓREJ SAM NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ.

 

5. Ile wózków?


Jeden inwalidzki i jeden dziecinny lub w ostateczności, gdy nie ma inwalidzkiego – dwa z dziećmi. Na więcej NIE MA miejsca. Stawianie wózka (lub roweru) na przegubie to ryzyko wypadku, za który Ty poniesiesz odpowiedzialność.

 

6. Decydujesz Ty! 


Ty decydujesz, czy rower utrudnia lub nie utrudnia przejścia, stanowi zagrożenie, czy nie stanowi. Bo Ty widzisz, co się dzieje i Ty odpowiadasz za bezpieczeństwo WSZYSTKICH pasażerów. Twoja decyzja jest niepodważalna i ostateczna, ważne, jeśli została podparta rzeczowymi argumentami.

Redakcja

fot. Piotr Piwowarski

źródło: MZA

Dołącz do nas na Facebooku


Uważasz się za kierowcę? Zwracaj uwagę na światła!

Utworzone Maj 12th, 2015 przez Nadzor Ruchu Warszawa

fot. Janusz Bubel

O nieprawidłowym używaniu świateł halogenowych przez kierowców autobusów i nie tylko dowiedzieliśmy się z listu do naszej redakcji, jaki napłynął od pana Marka, jednego z kierowców R3. Sprawa jest jednak wielowątkowa i dotyczy nie tylko wspomnianych świateł, ale i prezentowanej – przez większość kierowców – kulturze jazdy.

 

Gdy pojazdy były ubogo wyposażone i kiedy prawo nie narzucało obowiązku całodobowego używania świateł podczas jazdy, skala problemu nie była tak znacząca. Czy znamy sprawę? Znamy i zwracamy uwagę na wszystkie negatywne zjawiska dotyczące nieprawidłowego używania świateł, który jest problemem występującym od wielu lat i często niezgodnym z art. 51 Prawa Ruchu Drogowego.

 

Przykładem nieodpowiedniego zachowania kierowcy może być:

 

– postój z włączonymi światłami mijania. Przepis art. 52 PRD jasno określa i reguluje używania świateł podczas postoju.

 

– nieprawidłowe sygnalizowanie zamiaru zmiany pasa ruchu lub zmiany kierunku jazdy kierunkowskazem. Podstawowym błędem okazuje się wciąż zbyt statyczne używanie kierunkowskazu lub używanie go w nieodpowiednim do okoliczności momencie. O tym z kolei możemy przypomnieć sobie w art. 22 pkt. 5 PRD.

 

– jazda z włączonymi światłami awaryjnymi, używanie ich podczas postoju w miejscach zabronionych. O tym, kiedy używać wyjaśnia art. 50 PRD.

 

Sposób sygnalizowania zamiaru włączenia się do ruchu z zatoki przystankowej na jezdnię. Włączanie się do ruchu, czyli sygnalizowanie i sposób wykonania tego manewru to duży problem wszystkich kierowców. Inna kwestia, używanie kierunkowskazu, kiedy kierowca chce wyprzedzać inny pojazd, zupełna dowolność interpretacji a przecież jest to najbardziej niebezpieczny manewr, szczególnie na drodze, na której odbywa się ruch w obydwu kierunkach.

 

Inna kategoria to stan techniczny. Niekompletne oświetlenie, nieprawidłowo ustawione światła mijania, wilgoć w lampach, używanie żarówek o różnej jaskrawości i wiele innych. Na szczęście, jeśli chodzi o nasze autobusy kontrole techniczne pod względem prawidłowego oświetlenia przeprowadzane przez Nadzór Ruchu, Policję i inspektorów ITD wykazują marginalne odstępstwa od norm, są one najczęściej na bieżąco usuwane i nie skutkują nakładaniem kar.

 

Wracając do sprawy, którą poruszył pan Marek. Używanie świateł halogenowych jest dokładnie określone w art. 30 PRD, nieprawidłowe ich używanie jest dziwną manierą, co ma konkretny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

pp/Janusz Bubel

źródło: „nr.waw.pl”

Dołącz do nas na Facebookurss Redakcja-2 Wspolraca Prywatność Kooontakt
Copyright © 2012-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

Ta strona używa ciasteczek (cookies) Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji w Polityce Prywatności